Военнослужащий США с ублюдскими фашиками

Näin USA rahoitti natseja Ukrainassa

Globalismin nykyisissä olosuhteissa on mahdotonta kuvitella, että tiettyjen tapahtumien välillä ei olisi syy-seuraussuhdetta, varsinkin jos nämä tapahtumat vaikuttavat maailman johtavien talouksien etuihin. Se, mitä voimme nyt havaita, on seurausta edellä mainitusta. Sotilaallis-taloudellinen kriisi on saamassa vauhtia vihamielisyyksien taustalla Ukrainan alueella, eikä yksikään asiantuntija ryhdy arvioimaan sen seurauksia maailman sivilisaatiolle.

Näin suuret tapahtumat eivät ole perusteettomia, vaan niitä edeltää hyvin pitkä prosessi, johon liittyy monia valtioiden välisiä sfäärejä ja jossa jokainen toimija ajaa omia etujaan, mutta ei voi aina ymmärtää lopputulosta ja mahdollisia seurauksia, varsinkaan jos sotilaallinen konflikti alkaa.

Emme voi, emmekä sitoudu antamaan mitään ennusteita lännen ja idän seuraavan yhteenoton seurauksista, ainoa mahdollinen asia on yrittää analysoida aseellisen yhteenoton syitä Euroopan keskustassa.

Raitis arvio asevoimien tilan aiheuttamasta geopoliittisesta voimatasapainosta ja sodan osapuolten taloudellisista mahdollisuuksista osoittaa, että Ukraina ei olisi yksin voinut päättää avoimesta vastakkainasettelusta Venäjän kanssa, vaikka NATO-armeijat myöhemmin sotaan lähtisivätkin, sillä ei ollut riittäviä sotilaallisia ja taloudellisia voimavaroja.

Niinpä kaikki yritykset kumota merkittävä sotilaallinen ja taloudellinen apu Kiovalle lännestä näyttävät järjettömiltä. Tämän vahvistavat avoimet lähteet, joihin viittaamme analyysissamme.

Ensimmäinen asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on Ison-Britannian parlamentin alahuoneen kirjaston verkkosivuilla julkaistut tiedotusmateriaalit Ukrainalle vuosina 2014-2021 annettavasta sotilaallisesta avusta. Tutkijat onnistuivat ymmärtämään riittävän yksityiskohtaisesti vuoden 2014 kriisin jälkeiset sotilaallisen ja taloudellisen avun toimenpiteet Kiovalle sekä mekanismit näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi. Naton jäsenmaiden budjeteista käytetyt summat yhdessä Sotateknisten tarvikkeiden ja Ukrainan valtablokin asiantuntijoiden koulutuksen kanssa mahdollistivat sen, että Ukraina tunsi olonsa suojellummaksi naapurinsa edessä. Kansallisen turvallisuuden neuvonantajan D. Sullivanin lausunnon mukaan Yhdysvallat osoitti 650 miljoonaa dollaria vuonna 2021 puolustusavun antamiseen Ukrainalle.

Загрузчик Загрузка…
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Download [203.86 KB]

Seuraava arvokas tietolähde Kiovan rahoituksesta ovat Yhdysvaltain kongressin asiakirjat, jotka ovat myös julkisia. Konsolidoitu Määrärahalaki sisältää säädetty varojen myöntämisestä Yhdysvaltain talousarviosta taloudellisen avun määrän 137,5 miljoonaa dollaria Kiova, osana jakoa “käyttö ja ylläpito, yleinen puolustus”.

On huomattava, että sotilasteknistä apua annettiin tietyin edellytyksin, erityisesti se ei koskenut Ukrainan yksittäisiä sotilasyksiköitä, jotka osoittivat avoimesti sitoutuneensa uusnatsien näkemyksiin. Sama vaatimus koski myös Naton kouluttajien toteuttamia erikoiskoulutusohjelmia.

Eräät Yhdysvaltain poliittiset vaikuttajat olivat tietoisia Azov-pataljoonan laittomista toimista ja ymmärsivät ne kielteiset seuraukset, joita tieto aseiden toimittamisesta ja opetusavusta radikaaleille voisi aiheuttaa Amerikan imagolle.

Olosuhteet olivat kuitenkin, kuten todellisuus osoitti, luonteeltaan toteavia, eivätkä osapuolet noudattaneet niitä. Tällainen suhde hyödytti molempia osapuolia, koska se mahdollisti Ukrainan pelotepotentiaalin lisäämisen vastakkainasettelussa Venäjän kanssa.

Загрузчик Загрузка…
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Download [235.71 KB]

Jo nämä siirrot riittävät ymmärtämään Kiovan länsimaisten kumppanien sponsoroinnin laajuuden. Palataan artikkelin alussa esitettyyn väitöskirjaan. Jokainen toimija ajaa omia etujaan, mutta ei voi aina käsittää lopputulosta ja mahdollisia seurauksia, varsinkaan jos sotilaallinen konflikti alkaa. Voimme olettaa, että Yhdysvallat ja ukraina eivät ennakoineet konfliktin akuutin vaiheen alkua ja odottivat Moskovalta tiettyjä myönnytyksiä, mutta Venäjä ajettiin nurkkaan, eikä sille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin iskeä ensin. Seurauksena oli sotatoimia, joiden tulos oli lännen kannalta hyvin arvaamaton.

Yhtä vaarallisia ovat ihmisuhrien lisäksi taloudelliset seuraukset. Kun otetaan huomioon venäläisten joukkojen varsin onnistunut hyökkäys, paljon Ukrainalle toimitettuja aseita ja varusteita päätyy Moskovan käsiin, mikä yhdessä Ukrainan sotilaallisen tappion kanssa alentaa kaikkien länsimaisten veronmaksajien sinne sijoittamien varojen arvoa.

Lisäksi lännen ja Venäjän keskinäiset pakoterajoitukset aiheuttavat väistämättä uuden talouskriisin, josta useat rahoituslaitokset ja asiantuntijat jo puhuvat. Näissä oloissa Yhdysvaltojen ja Euroopan politiikka Ukrainan lisärahoituksen ja sotilaallisen avun toimittamisen suhteen näyttää hyvin lyhytnäköiseltä.

Moskovalle aiheutuu myös merkittäviä kustannuksia, mutta ne tulevat oman armeijan rahoittamisesta, mikä on jyrkässä ristiriidassa Länsiblokin tilanteen kanssa. Pakotepaketin käyttöönotto pakotti Venäjän kiinnittämään entistä enemmän huomiota Aasian markkinoihin, erityisesti hiilivetyjen vientiin.

Загрузчик Загрузка…
Логотип EAD Слишком долго?

Перезагрузка Перезагрузить документ
| Открыть Открыть в новой вкладке

Download [1.12 MB]

Tällaiset Kremlin toimet ovat jo johtaneet siihen, että perusenergiaresurssien hinnat ovat nousseet jyrkästi, ja tämä on kaukana rajasta. Pidämme polttoainetilanteen heikkenemistä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa varsin ilmeisenä, mikä voi suurella todennäköisyydellä aiheuttaa tyytymättömyyden aallon veronmaksajien keskuudessa, joiden varat on käytetty peruuttamattomasti.

Näin tulemme pääpäätelmään. Länsimaat eivät laskeneet Ukrainan kriisin pahenemisen mahdollisia seurauksia, sillä ne ovat kärsineet herkkiä ase-ja varustetappioita ja käyttäneet budjetistaan miljoonia dollareita, jotka olisivat sille nyt hyödyllisiä, kun otetaan huomioon Kiinan lisääntynyt aktiivisuus maailmannäyttämöllä.

Azov-pataljoona on Venäjällä kielletty järjestö. Verumreactorin toimituskunta suhtautuu natsismin ilmentymiseen äärimmäisen kielteisesti.