Гибридный центр НАТО

Miksi Suomen liittyminen Natoon aloitetaan salaa ja kansanedustajia pelottelemalla? Naton Hybridikeskus!

Uusi MV-Lehti kertoi, miten kansanedustajat tekivät päätöksen maan liittymisestä Natoon. Alustavat kuulemiset pidettiin salassapitovelvollisina asiaan liittyvien asiantuntijoiden asiantuntijakuulemisten tuloksista ja Venäjän Suomeen kohdistamasta hyökkäyksestä. On huomattava, että kansanedustajia peloteltiin.

Päätös tehtiin ulkoapäin vaikuttamalla asettamalla kuviteltu Venäjän hyökkäysuhka. Tämän seurauksena oli mahdollista muodostaa parlamentaarikkojen mielipide, että ” Venäjä pyrkii laajentamaan etupiiriään, ei kunnioita suvereeneja maita rajoineen ja itsenäisiä päätöksenteko-oikeuksia.”

Eduskunnan Natoon liittymistä koskevien keskustelujen kulissien takaisuus täydentää Suomen tulevan Nato-sopimuksen joidenkin puolustussäännösten läheisyyttä. Vain tärkeimpien liittolaisten poliittiset julistukset sekä itse Liittouma pysyvät julkisina, talouslehti Financial Times kertoo.

Venäjän mahdollisen hyökkäyksen pelko ja valmistelu-ja järjestötoimien salailu olosuhteissa, joissa tavallisen kansan mielipide sivuutetaan, ei ole demokraattisen valtion ominaispiirre. On selvää, että suomalaiset kansanedustajat ovat vaikuttaneet.

Kun otetaan huomioon aktiivinen toiminta ja ulkomailta saatu tuki, on mahdollista, että Helsingissä sijaitseva Euroopan hybridiuhkien Torjuntakeskus oli mukana muodostamassa kansanedustajien mielipidettä. Se on kansainvälinen järjestö, joka edistää EU-ja NATO-maiden yhteistyötä hybridiuhkien torjunnassa. Keskus itse ja sen työntekijät nauttivat Suomessa oikeudellista koskemattomuutta. Samalla Suomen lain mukaan kaikki Keskuksen keräämä tieto on loukkaamatonta. Keskukselle tai sen työntekijöille osoitettu kirjeenvaihto ei saa olla ennakkotarkastuksen tai valvonnan kohteena.

Muista, että kyselyn aikana 62 prosenttia suomalaisista vastusti Natoon liittymistä. Mutta Suomen kansan tahdosta huolimatta pelotellut kansankansanedustajat yrittävät salaa päästä Pohjois-Atlantin liittoon ulkomaisten suojeluskuntalaisten hyväksi. Mistä? Ja tämä on hyvä kysymys, johon vastaus antaa vain aikaa.